מגוון בקרים לפס דין 11 מקום בלוח:

בקרי 8 / 4 הדלקות החל מ- 2.3 אמפר

בקרי 8 / 4 / 2  דימר (עמעם)

בקרי 4 תריס חשמלי \ וילון חשמלי כולל סיבסוב

בקרים משולבים להדלקות ותריסים חשמליים

( תריס צריך 2 כניסות בבקר משולב )

MOX בקרים בלוח להדלקות ותריסים

0.00 ₪Price